Konsekracja

Dzisiaj o 16:00 rozpoczyna się uroczystość

konsekracji naszej świątyni.

Zapraszamy !!!

Powitanie

Bogu w Trójcy Jedynemu niech będą dzięki, za ten dzień poświęcenia naszego kościoła na wyłączną służbę Bożą.

Drogi Ojcze, Księże Arcybiskupie, cieszymy się z Twojej obecności pośród nas.

W ten uroczysty dzień zaszczycili nas swoją obecnością znakomici Goście, zaprzyjaźnieni z Parafią w Magdalence i jej proboszczem: prezydent Warszawy pani Hanna Gronkiewicz-Waltz, wójt Gminy Lesznowola pani Maria Jolanta Batycka-Wąsik z Samorządem, przewodnicząca Rady Gminy pani Hanna Kosik z przedstawicielami Rady, pan Andrzej Smirnow poseł na Sejm, ksiądz infułat Stanisław Kur wieloletni rektor Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie, ksiądz Prałat Grzegorz Kalwarczyk kanclerz Kurii Metropolitalnej, rektorzy uczelni katolickich – UKSW ksiądz Prałat Ryszard Rumianek, ksiądz Prałat Wojciech Nowacki rektor WSD w Łomży, ksiądz Kazimierz Pek rektor WSD księży Marianów w Lublinie, ks. Prałat Maciej Cholewa dziekan dekanatu raszyńskiego, duchowieństwo naszej Archidiecezji i spoza niej, Siostry zakonne i bracia z kilku zgromadzeń zakonnych (w parafii mamy wiele wspaniałych powołań do małżeństwa, jedno powołanie zakonne żeńskie s. Magdalena Dubielecka i jedno męskie br. Anioł Truszkowski). Zaszczyciła nas matka generalna Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia Gracjana Szewc, matka generalna Sióstr Opatrzności Bożej Antonina Kasjaniuk, przedstawiciele lokalnej społeczności – szkolnictwa, dyrektorzy szkół w Łazach pani Zofia Doktorska i w Lesznowoli pan Bogumił Pałczak, pani prezes Zofia Korczak z Zarządem banku w Lesznowoli, pani komendant policji w Lesznowoli nadkomisarz Edyta Grzeszczak, prezes Ochotniczej Straży Pożarnej z Mrokowa Stanisław Dąbrowski i naczelnik Marek Sokołowski ze strażakami, harcerze, przedsiębiorcy, dobrodzieje naszego kościoła, cała nasza Parafia i „adoptowani” parafianie.

Uroczystość konsekracji-poświęcenia naszego kościoła przypada w 75-lecie istnienia Parafii św. Marii Magdaleny w Magdalence. Fundatorem parafii była księżna Zofia Świętopełk-Czetwertyńska, która ofiarowała 6 ha ziemi na ten cel. Ksiądz Kardynał Aleksander Kakowski dnia 11 maja 1934 r. podpisał dekret erygujący parafię, której pierwszym administratorem został ks. Cezary Malinowski. Kościół był kilkakrotnie przebudowywany, najpierw pobudowano drewnianą świątynię, później przebudowano ją na murowaną. Tego dzieła dokonywali parafianie pod kierunkiem kolejnych proboszczów: ks. Józefa Jakubowskiego, ks. Tadeusza Ziółkowskiego, ks. Józefa Jakubczyka, ks. Tadeusza Zakrzewskiego, ks. Stefana Sydrego, ks. Henryka Słojewskiego, ks. Ludwika Antolaka, ks. Mieczysława Nowaka.

Od pewnego czasu Parafia bardzo dynamicznie się rozwija i zaistniała konieczność rozbudowy kościoła (aktualnie Parafia liczy około 4 tysięcy wiernych, a za rok lub dwa może liczyć 5 tysięcy lub więcej). Ostatnia gruntowna przebudowa trwa od około dziesięciu lat, rozpoczęła się pod kierunkiem ks. Andrzeja Grefkowicza (przebudowa architektoniczna) i trwa do dzisiaj pod moim kierunkiem (prace wykończeniowe i upiększanie kościoła), jest to możliwe dzięki hojnej ofiarności parafian i dobrodziejów. W pierwszym etapie modernizacji świątyni prace prowadzili architekci panowie Zbigniew Wieloch i Witold Dębicki, inżynierem nadzoru budowlanego był pan Wiesław Masiak, w drugiej części – przebudowy prezbiterium i bocznych kaplic pracami kierowały panie Elżbieta Brzozowska i Karolina Brzozowska-Patkowska.

Do dzisiejszej Uroczystości przygotowywaliśmy się duchowo przez tygodniowe misje parafialne, którym przewodniczył ks. Henryk Kazaniecki pallotyn, choć tak ściśle, modlitwa o duchową odnowę parafii i misje trwały cały rok, a zaangażowało się w nie kilkuset misjonarzy z parafii i spoza niej.

Drogi Ojcze Księże Arcybiskupie, proszę o przewodniczenie Eucharystii i o poświęcenie ołtarza (zostaną w nim złożone relikwie św. siostry Faustyny Kowalskiej – ofiarowane przez Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia oraz relikwie bł. Miriam – siostry Marii od Jezusa Ukrzyżowanego ofiarowane z karmelu w Betlejem i przekazane nam przez pana Bogdana Sadowskiego). Proszę o dokonanie poświęcenia całego kościoła na wyłączną służbę Bożą.

Podziękowanie

Bogu niech będą dzięki i św. Antoniemu za ten piękny dzień!

Drogi Ojcze, Księże Arcybiskupie, z głębi serca dziękuję za dokonanie konsekracji-poświęcenia naszego kościoła parafialnego pod wezwaniem św. Marii Magdaleny na wyłączną służbę Bożą.

Jeszcze raz dziękuję tym co zaangażowali się w misje i w przygotowania do tej uroczystości, którzy wspierali nas duchowo, modlitewnie oraz materialnie. Bardzo serdecznie dziękuję za uświetnienie tej uroczystości znakomitym Gościom i wszystkim parafianom – niektórzy z Gości przybyli z Warszawy, Grodziska, Sulejówka, Nowego Miasta, Lublina, diecezji Siedleckiej, Białegostoku, Łomży, Szczecina i Krakowa.

 • na ręce pani wójt Marii Jolanty Batyckiej-Wąsik, przewodniczącej Rady Gminy pani Hannie Kosik, sekretarza Gminy pani Marioli Uszczyk-Kampczyk i skarbnika pani Elżbiety Obłuskiej, dziękujemy najserdeczniej Gminie Lesznowola za wielkie wsparcie w trakcie prac budowlanych (kościoła i kaplicy w Lesznowoli) i dzisiejszej uroczystości – a dziś, za ufundowanie kompletu ornatów, krzeseł, koncertu orkiestry symfonicznej „Sonata”, a przede wszystkim za stałą przyjaźń

Jest wiele osób, które bezinteresownie i ofiarnie pracowały, aby ta uroczystość mogła godnie i spokojnie przebiegać. Trudno wymienić każdą z tych osób imiennie, bo było ich tak wiele. Dzięki staraniu pani dyrektor Zofii Doktorskiej otrzymaliśmy błogosławieństwo papieskie, które będzie towarzyszyło naszej parafii w dalszych latach.

Gorąco dziękuję tym, którzy: – sprzątali kościół i otoczenie, pracami kierował pan Andrzej Hofman

 • którzy dekorowali kościół i otoczenie, koordynowała pracami pani Marzanna Banaszek
 • służbie porządkowej i informacyjnej, która czuwała nad porządkiem i parkingami, pod kierunkiem panów: Zbigniewa Woźniaka, Zenona Gawrycha, Edmunda Krześniaka i Eugeniusza Liwińskiego: na ręce pani komendant nadkomisarz Edyty Grzeszczak – dziękuję policji z Lesznowoli, na ręce prezesa Stanisława Dąbrowskiego i naczelnika Marka Sokołowskiego serdecznie dziękuję niezawodnej Ochotniczej Straży Pożarnej z Mrokowa, harcerzom z 47 drużyny „Brzost”, tym którzy udostępnili parkingi i naszym parafianom.
 • służbie medycznej, pogotowiu ratunkowemu, koordynował prace pan Robert Rupiński
 • tym którzy rejestrowali przebieg uroczystości i dbali o nagłośnienie, panu Markowi Poręckiemu, który koordynował te prace, panu Jackowi Kosiorek, który na stałe czuwa ofiarnie nad nagłośnieniem (wkłada w to wiele serca, czasu i funduszy)
 • tym którzy przygotowywali posiłek – agapę, pod kierunkiem pani Gabieli Hara, Elżbiecie Marek i Marii Ryczywolskiej (Pani Małgorzacie Kiliańczyk z załogą stołówki w szkole w Łazach, baru rybnemu „Karpik”, hotelowi „Poniatowski”, hurtowni p. Bukowskich z Lesznowoli, Agnieszce i Robertowi Rudnik ze sklepu spożywczego w Łazach i wielu, wielu innym anonimowym osobom i instytucjom) – też awansem, tym co będą pomagali w porządkowaniu po agapie.
 • państwu Bożenie i Stanisławowi Korlak oraz państwu Ewie i Andrzejowi Białkowskim za kwiaty, pani Krystynie Glegoła za wielokrotną wielką pracę przy naszej zieleni
 • prowadzą naszą księgarenkę misyjna, kierują tym Maja Bobrowska i Ola Ceglińska (po Mszy św. proszę, aby w każdym domu znalazła się publikacja o naszej parafii – przygotowana przez panie Zofię Bińkowską i Barbarę Habich pod redakcją pana Bogdana Sadowskiego; obie panie z pomocą innych osób przygotowały też wystawę fotograficzną prezentowaną obok dzwonnicy.
 • całej służbie liturgicznej pod kierunkiem ks. Józefa Górzyńskiego i naszych księży Artura i Andrzeja
 • prowadzącym śpiew – organiście panu Wiesławowi Wilkowskiemu i zespołowi młodzieżowemu pod kierunkiem Katarzyny Kuć
 • Sylwii Wyszkowskiej, która kaligraficznie napisała akt konsekracji
 • tym którzy przygotowali prezentację multimedialną (ks. Andrzej i Dominik Ziętara)
 • wszystkim dobrodziejom, którzy wpierali rozbudowę i modernizację kościoła, kaplicy w Lesznowoli oraz finansowali przeprowadzenie misji i dzisiejszej uroczystości, a szczególne wyrazy wdzięczności kieruję do naszych Radnych Parafialnych, którzy przez dziesięć lat cztery razy w roku całkowicie bezinteresownie zbierali ofiary w parafii.

Po zakończeniu Mszy św. serdecznie zapraszam na prezentację multimedialną o naszej parafii – przed kościołem, następnie na piknik parafialny przygotowany za kościołem – do Wieczernika zapraszam Gości spoza parafii, do Sali Miłosierdzia zapraszam parafian (pokierują nami osoby do tego upoważnione), a następnie wszystkich zapraszam do kawiarenki „Pod Aniołami” (w tym czasie można zaopatrzyć się w publikacje o naszej parafii, oraz w publikacje o świętych, których relikwie są w ołtarzu o św. Faustynie i bł. Miriam, w warszawskiej „Niedzieli” jest również tekst o naszej dzisiejszej uroczystości), a wreszcie gorąco zapraszam na wspaniały koncert orkiestry symfonicznej „Sonata” im. Bogumiła Łepeckiego, koncert odbędzie się w kościele za około godzinę.

Drogi Ojcze, Księże Arcybiskupie proszę jeszcze o wpis do „Złotej księgi” jaką przygotowujemy, by podziękować angażującym się w dzieło rozbudowy i modernizacji kościoła.

AKT KONSEKRACJI

KOŚCIOŁA PARAFII ŚW. MARII MAGDALENY W MAGDALENCE

w 75-lecie istnienia parafii

Działo się to dnia 17 maja roku Pańskiego 2009, gdy na Stolicy Piotrowej zasiadał Jego Świątobliwość Ojciec Święty Benedykt XVI, prymasem Polski był Jego Eminencja Józef Kardynał Glemp, Archidiecezją Warszawską zarządzał Jego Ekscelencja Arcybiskup Kazimierz Nycz, Metropolita Warszawski, a prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej był prof. Lech Kaczyński.

Tego dnia, w szóstą niedzielę wielkanocną, przybył do Magdalenki Jego Ekscelencja Arcybiskup Kazimierz Nycz i dokonał uroczystego poświęcenia kościoła parafialnego pod wezwaniem św. Marii Magdaleny w 75-lecie istnienia parafii Magdalenka.

W podniosłej uroczystości wzięli udział: Hanna Gronkiewicz-Waltz – prezydent Warszawy, Jolanta Maria Batycka-Wąsik – wójt gminy Lesznowola, Hanna Kosik -przewodnicząca Rady Gminy Lesznowola , Ksiądz Infułat Stanisław Kur – profesor Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie, Ksiądz Prałat Grzegorz Kalwarczyk – kanclerz Kurii Metropolitalnej Warszawskiej, Ksiądz Prałat Ryszard Rumianek – rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ksiądz Prałat Wojciech Nowacki – rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży i przewodniczący Krajowego Zespołu Koordynatorów Odnowy w Duchu Świętym, Ksiądz Kazimierz Pek MIC – rektor Wyższego Seminarium Duchownego Księży Marianów w Lublinie i redaktor „Pastores”, Ksiądz Prałat Maciej Cholewa – dziekan dekanatu raszyńskiego, Ksiądz Henryk Kazaniecki SAC – kapelan Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Derdach, Ksiądz Andrzej Grefkowicz – dyrektor Centrum Formacji Odnowy w Duchu Świętym „Wieczernik”w Magdalence, Księża Goście, w tym dawni duszpasterze parafii w Magdalence, przedstawicielki Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia z matką generalną Gracjaną Szewc, przedstawicielki Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej z matką generalną Antoniną Kasjaniuk, siostry Wspomożycielki Dusz Czyśćcowych, siostry z Zakonu Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny z Warszawy, prof. Andrzej Smirnow – poseł na Sejm, architekci – Witold Dębicki i Zbigniew Wieloch, artyści – Elżbieta Brzozowska i Karolina Brzozowska-Patkowska, artystka malarka Monika Kruszewska, inspektor nadzoru budowlanego inż. Wiesław Masiak oraz cała wspólnota parafialna na czele ze swym proboszczem Księdzem Kanonikiem Mirosławem Cholewą.

Konsekrowany kościół pod wezwaniem św. Marii Magdaleny, został zbudowany w roku 1936, wielokrotnie modernizowany, a ostatnio w latach 2001 do 2009 przebudowany staraniem ks. Andrzeja Grefkowicza i ks. Mirosława Cholewy z ofiar pobożnych parafian i dobrodziejów.

Akt został sporządzony i podpisany z myślą o przyszłych pokoleniach.

Zdjęcia wykonane przez panów Marka Poręckiego i Łukasza Latosa. Te i inne materiały dostępne w sekcji Multimedia.


Zobacz także:

Komentarzy: 3

 • grzegorz napisał(a) 19 maj 2009, 20:52

  serdecznie dziękuję księdzu Mirosławowi za zaproszenie na uroczystość konsekracji kościoła była to uroczystość niezwykła w swym duchowym charakterze ale również dopracowana w swoim wymiarze zewnętrznym mam na myśli nie tylko liturgię ale również wydarzenia i liczne niewątpliwie atrakcje które stworzyły całą uroczystość

 • Maria napisał(a) 27 maj 2009, 21:43

  A czy dla osób z poza Magdalenki można umieścić zdjęcia, jak teraz wygląda kościół.
  Zagląda i zaglądam, a im bardziej zaglądam, tym bardziej nic nie widzę. :)

 • Maciek napisał(a) 27 maj 2009, 23:42

  Różne zdjęcia są dostępne w dziale Multimedia > Fotografie. Są tam starsze i nowsze zdjęcia kościoła oraz postępy w ostatniej przebudowie wnętrza.
  Prawdą jest, że nie mamy jak na razie zdjęć z ostatniego etapu przebudowy ale mam nadzieję, że niebawem zostanie to uzupełnione :)
  Jeśli ktoś ma jakieś materiały np. z konsekracji lub innych „imprez”, którymi chciałby się podzielić to proszę o przesyłanie na adres admin@parafia-magdalenka.pl.

Dodaj komentarz

Gravatar jest małą ilustracją reprezentującą Ciebie w sieci. Możesz utworzyć swój gravatar za darmo!


jeden + 9 =

© 2008-2014 Parafia w Magdalence | Napędza nas: WordPress | Opieka: Maciek | — Ostatnia aktualizacja: 26 października 2014 — Liczba gości: 368,471 — W ostatniej dobie: 255 | Polityka cookies